Pałac Natoliński na jesienne wydarzenie

 

Jednym z celów natolińskiego kampusu Kolegium Europejskiego jest danie studentom możliwości uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i imprezach ponadprogramowych. Wydarzenia te są bardzo różnorodne, od międzynarodowych konferencji na wysokim szczeblu, poprzez gościnne wykłady, debaty okrągłego stołu, po imprezy kulturalne oraz wydarzenia specjalne z okazji zakończenia studiów.

Przez cały rok akademicki organizowane są wydarzenia, które gromadzą wysokiej klasy ekspertów oraz wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich, zainteresowanych kwestiami rozszerzenia UE, Europejską Polityką Sąsiedztwa, polityką zagraniczną UE, a także europejską historią i kulturą. Dzięki organizowanym wydarzeniom w Natolinie, studenci mają możliwość skonfrontowania swoich opinii i idei w ramach licznych spotkań i debat z wiodącymi ekspertami i naukowcami.

Wydarzenia kulturalne obejmują koncerty i wystawy oraz spotkania z wyróżniającymi się osobistościami. Ich celem jest zaprezentowanie bogactwa i różnorodności kulturowej oraz zapewnienie studentom możliwości zapoznania się z dziedzictwem i tradycjami krajów pochodzenia innych studentów oraz Polski jako kraju goszczącego Kolegium Europejskie w Natolinie.

źródło: https://www.coleuropenatolin.eu/pl/kadra-goscie/wydarzenia-w-natolinie/

Jesteśmy dumni z tego, że naszymi kwiatowymi aranżacjami przyczyniamy się do wizerunku tego niezwykłego miejsca.